Υπηρεσίες σε συστήματα υψηλής τεχνολογίας

Παρέχουμε στην ελληνική αγορά μια σειρά υπηρεσιών όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω

Εκπαίδευση εικόνα

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση σχετικά με τον χειρισμό οργάνων, συσκευών, συστημάτων και λογισμικού που έχουμε προμηθεύσει ή εγκαταστήσει

Βαθμονομήσεις εικόνα

Βαθμονομήσεις

Βαθμονομήσεις αισθητήρων, οργάνων και συσκευών μέτρησης (θερμοκρασίας, υγρασίας, ηλιακής ακτινοβολίας, ροής αερίων, ταχύτητας ανέμου κλπ.)

Εγκαταστάσεις εικόνα

Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις αυτόματων σταθμών μέτρησης μετεωρολογικών - υδρολογικών - ατμοσφαιρικής ρύπανσης, εξοπλισμού εργαστηρίων

Συντηρήσεις εικόνα

Συντηρήσεις

Συντηρήσεις αυτόματων σταθμών μέτρησης, αισθητήρων, συσκευών που έχει προμηθεύσει η εταιρία μας και καθαρισμό μπέκ ψεκασμού βενζινοκινητήρων

Λογισμικό εικόνα

Λογισμικό

Ανάπτυξη ειδικού λογισμικού εφαρμογών και παραμετροποίηση του λογισμικού Analyzer σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις των πελατών μας

Ενοικίαση εικόνα

Ενοικίαση

Ενοικίαση οργάνων, συσκευών και εξοπλισμού μέτρησης - καταγραφής που διαθέτει το εργαστήριο μας επισκευών και βαθμονόμησης

Ανάπτυξη εικόνα

Μελέτη & Ανάπτυξη

Η εταιρία μας με την τεχνογνωσία που διαθέτει πάνω σε θέματα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να μελετήσει και να σχεδιάσει ειδικά προϊόντα και συστήματα για την λύση ειδικών τεχνολογικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών θεμάτων που απασχολούν τους πελάτες μας.