Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας

Η εταιρεία μας για την κάλυψη των αναγκών της δημοσιεύει στην παρούσα ιστοσελίδα τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας για την πρόσληψη προσωπικού. Αποστείλατε στην ηλεκτρονική διεύθυνση "HR [at] SCIENTER [dot] GR" βιογραφικό σημείωμα σε pdf αρχείο αναγράφοντας στο θέμα του email τον τίτλο και τον κωδικό της θέσης εργασίας που σας ενδιαφέρει. Τα στοιχεία που υποβάλετε χειρίζονται από την εταιρεία μας σύμφωνα με την πολιτική μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.