Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας

Η εταιρεία μας για την κάλυψη των αναγκών της δημοσιεύει στην παρούσα ιστοσελίδα τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας για την πρόσληψη προσωπικού. Αποστείλατε στην ηλεκτρονική διεύθυνση "HR [at] SCIENTER [dot] GR" βιογραφικό σημείωμα σε pdf αρχείο αναγράφοντας στο θέμα του email τον τίτλο και τον κωδικό της θέσης εργασίας που σας ενδιαφέρει. Τα στοιχεία που υποβάλετε χειρίζονται από την εταιρεία μας σύμφωνα με την πολιτική μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αναρτήθηκε στις 23-02-2023

Ηλεκτρονικός Μηχανικός (Κωδικός θέσης: SE_01)

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Ο Υποψήφιος που θα επιλεγεί θα επανδρώσει το τεχνικό τμήμα της εταιρείας. Ο κάτοχος της θέσης θα έχει την ευθύνη επίδειξης, εγκατάστασης, συντήρησης και αποκατάστασης λειτουργίας, του εξοπλισμού μετρήσεων που διαθέτει η εταιρεία, στην έδρα της ή σε πελάτες. Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων, υπολογιστών, εργαλείων χειρός και βασικών διαγνωστικών οργάνων (πολύμετρο, παλμογράφος, γεννήτρια σημάτων) και θα πρέπει να έχει ικανότητα γρήγορης επίλυσης τεχνικών προβλημάτων.

Καθήκοντα
 • Εξοικείωση με συστήματα και όργανα που διαθέτει η εταιρεία στην Ελληνική αγορά
 • Παράδοση εξοπλισμού και εκπαίδευση σε πελάτες της εταιρείας
 • Ενημέρωση και επίδειξη εξοπλισμού σε ενδιαφερόμενους αγοραστές
 • Ρύθμιση ηλεκτρονικών συστημάτων και συσκευών
 • Συναρμολόγηση και σύνδεση εξαρτημάτων συστήματος (διασύνδεση συσκευών, καλωδιώσεις)
 • Δημιουργία πρωτοτύπων κατασκευών και μετατροπών με βάση γραπτές τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή ή του μελετητή μηχανικού
 • Παρακολούθηση και αναφορά της προόδου των έργων
 • Ποιοτικός έλεγχος και ανάλυση δεδομένων σχετικών με τη λειτουργικότητα των συστημάτων
 • Επισκευή δυσλειτουργιών σε κυκλώματα και άλλες δομές συστήματος
 • Υπολογισμός του κόστους των υλικών / ανταλλακτικών
 • Χρήση διαφόρων εργαλείων, συσκευών για την κατασκευή και επισκευή συστημάτων
 • Διατήρηση αρχείου επισκευών και διορθώσεων και χρονοδιάγραμμα συντήρησης
 • Προσδιορισμός ελλείψεων ηλεκτρονικού εξοπλισμού και πραγματοποίηση παραγγελιών
 • Συνεργασία με μηχανικούς/τεχνικούς της εταιρείας και επαγγελματίες εκτός εταιρείας για τεχνικά καθήκοντα / θέματα
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Ηλεκτρονικής Μηχανικής ή συναφούς πεδίου
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών ως Ηλεκτρονικός ή σε αντίστοιχη θέση στην εγκατάσταση ή/και συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Καλή γνώση στη χρήση Η/Υ και προγραμμάτων γραφείου (Word, Excel, Outlook)
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών δομών και κυκλωμάτων
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεργασίες στο πλαίσιο ομάδας
 • Δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων με συγκροτημένο τρόπο και σκέψη
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ηλικία 28 – 35 ετών
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Συνέπεια, εργατικότητα καθώς και διάθεση για επαγγελματική εξέλιξη
 • Δυνατότητα για ταξίδια και εργασία εκτός έδρας, περίπου 1 έως 6 εργάσιμες ημέρες κατά μέσο όρο ανά μήνα, σε όλη την Ελλάδα
Επιθυμητά προσόντα
 • Γνώσεις προγραμματισμού Η/Υ
Προσφέρουμε

Ικανοποιητικές απολαβές αναλόγως προσόντων. Φιλικό περιβάλλον εργασίας, κανονικά ωράρια, επιθυμία και κίνητρα για μακρόχρονη/συνεχή εργασία. Δυνατότητες ανάπτυξης σε πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο.