Προϊόντα και συστήματα υψηλής τεχνολογίας

Διαθέτουμε στην ελληνική αγορά προϊόντα και συστήματα υψηλής τεχνολογίας διεθνών οίκων αλλά & κατασκευής μας

Προϊόντα και Λύσεις

Διατίθεται μια μεγάλη γκάμα οργάνων χειρός, συσκευών, αισθητήρων και εξοπλισμού. Επιλέξτε μια από τις παρακάτω κατηγορίες για να δείτε τα προϊόντα που ανήκουν σε αυτήν ή από τον κατάλογο των εταιρείων που αντιπροσωπεύουμε ή συνεργαζόμαστε επιλέξτε την εταιρεία για να δείτε τα προϊόντα αυτής.

Μέτρηση θερμοκρασίας

θερμόμετρα χειρός και εργαστηριακά υψηλής ακρίβειας, καταγραφικά, αισθητήρες, ενδείκτες χειρός και χώρου, κ.α.

Βαθμονόμηση θερμοκρασίας

φορητοί βαθμονομητές και εργαστηριακοί, λουτρά διακρίβωσης, γέφυρες θερμομετρίας, πηγές μέλανος σώματος, κ.α.

Μέτρηση υγρασίας

υγρασιόμετρα χειρός και εργαστηριακά, καταγραφικά, αισθητήρες, ενδείκτες χειρός και χώρου, θερμο-υγρασιόμετρα, κ.α.

Βαθμονόμηση σχετικής υγρασίας

φορητές γεννήτριες υγρασίας, βαθμονομητές υγρασίας, πρότυπα διαλύματα υγρασίας, προσομοιωτές υγρασίας/θερμοκρασίας, κ.α.

Μέτρηση ενεργότητας ύδατος

φορητά σετ και εργαστηριακά σετ ενεργότητας ύδατος, αισθητηρές / σταθμοί βάσης, αναλώσιμα, κ.α.

Μέτρηση χαμηλού σημείου δρόσου

αισθητήρες χαμηλού σημείου δρόσου για τη μέτρηση των ιχνών υγρασίας, θάλαμοι μέτρησης καθορισμένης ροής αέρα, κ.α.

Μέτρηση διαφορικής πίεσης

εκπομποί, ενδείκτες, φορητά όργανα, clean room panels, αισθητήρες, κ.α.

Καταγραφή και έλεγχος

καταγραφικά ελεγκτές με κανάλια γενικής χρήσης, σειριακές μονάδες επέκτασης, πολυπλέκτες, συσκευές επικοινωνίας, κ.α.

Μέτρηση CO2 / CO (ποιότητα αέρα)

όργανα χειρός, πολυπαραμετρικά καταγραφικά και ελεγκτές, αισθητήρες, ενδείκτες, οθόνες χώρου, κ.α.

Μέτρηση επικίνδυνων αερίων

αισθητήρες τοξικών ή αναφλέξιμων αερίων όπως της αμμωνίας, βουτανίου, αιθανόλης, αιθυλενίου, μεθανίου, προπανίου, VOC κ.α.

Μέτρηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης

μέτρηση ποιότητας ατμόσφαιρας, αιωρουμένων σωματιδίων (PM10, PM2.5, PM1.0), αέριων ρύπων (CO, CO2, NOx, NO2, NO, SO2, O3, VOC), θορύβου κ.α.

Μέτρηση ρύπανσης υδάτων

(θαλασσών, ποταμών, λιμνών) ανίχνευση πετρελαιοκηλίδων, ρυπογόνων ελαίων, άνθισης φυτοπλαγκτού, φθορίζουσας διαλυμένης οργανικής υλης (DOM), οργανικών ενώσεων κ.α.

LoRaWAN προϊόντα - IoT

LoRaWAN πύλες (gateways), LoRaWAN αισθητήρες, οθόνες, κλπ. για Smart cities, Smart Restroom, Smart Office, IAQ, People Counting, Smart Building, Energy Efficiency, Smart Agriculture

Μέτρηση μετεωρολογικών παραμέτρων

αισθητήρες παρόντος καιρού, ορατότητας, ατμοσφαιρικού ηλεκτρικού πεδίου, βροχόμετρα, κ.α.

Μέτρηση ανεμολογικών παραμέτρων

αισθητήρες ανέμου, ανεμοδείκτες πρώτης τάξεως, ανεμόμετρα πρώτης τάξεως, τεχνολογίας υπερήχων 2D & 3D, WPD, κ.α.

Μέτρηση αιολικού δυναμικού

σετ μετασκευής αισθητήρα ελέγχου τουρμπίνας ανεμογεννητριών, συσκευές Doppler Lidar, ανεμολογικοί αισθητήρες, κ.α.

Mέτρηση ηλιακής ακτινοβολίας

σειρά πυρανομέτρων από C' τάξεως μέχρι A' τάξεως κατά ISO 9060:2018, ηλιακούς ιχνηλάτες και αισθητήρες, κ.α.

Εξοπλισμός για Φωτοβολταϊκά Πάρκα

συσκευές μέτρησης μέγιστης ισχύος & ΙV καμπύλης πάνελ, αισθητήρες, καταγραφικά, μέτρηση ρύπανσης πάνελ κ.α.

Μέτρηση ανώτερης ατμόσφαιρας με ραδιοβόλιση

συστήματα αυτόματης ραδιοβόλισης, ημιαυτόματο σύστημα oικίσκου φουσκώματος μπαλονιών & εκτόξευσης, κ.α.

Μέτρηση θερμοκρασιακού προφίλ ατμόσφαιρας

συσκευές μέτρησης της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας έως στα 1000 μέτρα του πλανητικού οριακού στρώματος (PBL)

Μέτρηση εκπεμπτικότητας & ανακλαστικότητας υλικών

όργανα φορητά και εργαστηριακά για τη μέτρηση της εκπεμπτικότητας, της γωνιακής ανάκλασης υπό γωνίες, κ.α.

Μέτρηση φυσιολογίας φυτών

συστήματα μέτρησης φωτοσύνθεσης, φθορισμού χλωροφύλλης, αναπνοής εδάφους, canopy assimilation, αναλυτές co2, κ.α.

Εξοπλισμός για την κτηνοτροφία / πτηνοτροφία

αισθητήρες στάθμης, κλίματος, διαχείρισης για τη βελτίωση της ζωικής παραγωγής & διαβίωσης των ζώων, ζυγαριές κ.α..

Εξοπλισμός για την γεωργική παραγωγή

εξοπλισμός μέτρησης για αγρότες & θερμοκήπια, μετρητές για γεωργικά μηχανήματα, ζυγαριές για τον γεωργικό τομέα κ.α.

Μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας και PQ

αναλυτές ενέργειας AC & DC, μέτρηση ποιότητας ισχύος, φορητό σετ μετρήσεων ενεργειακού προφίλ, μετασχηματιστές, κ.α.

Μέτρηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παραμέτρων

ψηφιακοί και αναλογικοί παλμογράφοι, φορητοί παλμογράφοι χειρός, όργανα μετρήσεων χειρός, κ.α.

Μέτρηση θερμικής αγωγιμότητας

αισθητήρες μέτρησης της ροής θερμότητας στο έδαφος και δια μέσου κτιριακακών κελύφων, θερμικών ιδιοτήτων, κ.α.

Μέτρηση αντίστασης

μικρο-ωμόμετρα φορητά, βιομηχανικά και εργαστηρικά, φορητοί και εργαστηριακοί πολυπαραμετρικοί βαθμονομητές, κ.α.

Καθαρισμός με υπερήχους

λουτρά υπερήχων, ομογενοποιητές υπερήχων, ειδικά καθαριστικά & απολυμαντικά υγρά, αξεσουάρ, κ.α.

Μέτρηση μεγεθών σε εγκαταστάσεις HVAC

σετ μετρήσεων ISO 7730 θερμικών συνθηκών άνεσης, μετρητές παροχής αέρα, ρευμάτων αέρα, όργανα χειρός, κ.α.

Υδρολογικές μετρήσεις

καταγραφικά για μέτρηση θερμοκρασίας, pH, αγωγιμότητας, αλατότητας, διαλυμένου οξυγόνου, στάθμης ύδατος κ.α.

Μίκτες Αερίων

μίκτες αερίων πλήρως αυτοματοποιημένους καθώς και συστήματα για μέτρηση της ροής αερίων και έλεγχο διεργασιών

Μέτρηση παροχής υγρών και αερίων

μετρητές / ελεγκτές ροής αερίων, υγρών και ατμού, ροής υγρών με θερμιδομέτρηση, ροής μάζας αερίων, βαθμονομητές, κ.α.

Εκπαιδευτικός εξοπλισμός

ρομποτική, stem, όργανα φορητά & σταθερά για μετρήσεις, πειραματικές διατάξεις, προσομοιωτές, ειδικό λογισμικό, κ.α.

Αντιπροσωπευουμε / διαθετουμε

στην Ελλάδα προϊόντα των διεθνώς αναγνωρισμένων οίκων:
Adolf Thies GmbH & Co KG Agreto electronics GmbH Algodue Elettronica srl Aoip SAS Aranet - SAF Tehnika Bandelin Electronic GmbH & Co KG Campbell Scientific Ltd dol-sensors A/S Electrex Evikon MCI OÜ Good Will Instrument Co Ltd Hukseflux Thermal Sensors BV Ingenieurbüro Mencke & Tegtmeyer GmbH Isotech Ltd KIMO Instruments SA K&H MFG Co Ltd Kipp & Zonen an OTT HydroMet brand Laser Diagnostic Instruments AS Leiderdorp Instruments MCQ Instruments Milesight IoT Mobsya Association NRG Systems ONSET Computer Corp PP Systems PV-Engineering GmbH R.M. Young Co Rotronic AG a PST brand RPO ATTEX LLC Sensorbee AB Sierra Instruments Inc Surface Optics Corp Swema AB TC Ltd Tempmate GmbH Windspeed Ltd (Vector Instruments) Yankee Environmental Systems Inc

Δείτε τον Κατάλογο


Κατασκευαζουμε

συσκευές, διατάξεις και συστήματα για ειδικές τεχνολογικές, επιστημονικές και εκπαιδευτικές ανάγκες. Συνθέτουμε και υλοποιούμε αυτόματους μετεωρολογικούς / υδρολογικούς / περιβαλλοντικούς σταθμούς και κατασκευάζουμε κλωβούς στέγασης, τους απαιτούμενους ιστούς, βραχίονες αισθητήρων και ειδικών μηχανικών διατάξεων που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους. Κατασκευάζουμε σειρά προϊόντων ειδικά σχεδιασμένων για την εκπαίδευση (συσκευές πειραμάτων, σετ ηλεκτρονικής & μικροελεγκτών, 3D Scanner κλπ.) και εξοπλισμό για την μέτρηση φυσικών παραμέτρων. Αναπτύσσουμε ειδικό λογισμικό επεξεργασίας μετρήσεων και εφαρμογές Internet of Things (IoT).

Δείτε τα προϊόντα μας