ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

φορητές, εργαστηριακές, πρότυπα διαλύματα υγρασίας, προσομοιωτές υγρασίας

Παρόλο που οι αισθητήρες της ROTRONIC έχουν άριστη μακροπρόθεσμη σταθερότητα, συνίσταται να ελέγχεται τακτικά η βαθμονόμησή τους. Μία βαθμονόμηση ανά έτος αρκεί κανονικά. Μερικοί από τους πελάτες μας βαθμονομούν τους αισθητήρες συχνότερα. Το εύρος των χρονικών διαστημάτων βαθμονόμησης εκτείνεται από μία φορά το χρόνο έως τη βαθμονόμηση πριν από κάθε μέτρηση, ανάλογα με τους εσωτερικούς κανόνες διασφάλισης ποιότητας που απαιτούνται από την εφαρμογή.

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις της εταιρείας Rotronic που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Rotronic και τον κατάλογο προϊόντων της επισκεφθείτε τον κατάλογο προϊόντων της Rotronic.

HYGROGEN2 HG2-S - Γεννήτρια υγρασίας

Το HygroGen2 HG2-S είναι μια φορητή γεννήτρια για τη βαθμονόμηση των οργάνων μέτρησης της υγρασίας και της θερμοκρασίας. Η συσκευή θέτει ένα νέο πρότυπο στη φορητή βαθμονόμηση. Το HygroGen2 λειτουργεί σαν ένα "κινητό εργαστήριο βαθμονόμησης" και προορίζεται για εταιρείες που συχνά χρειάζεται να βαθμονομούν μεγάλο αριθμό αισθητήρων. Ο βαθμονομητής επιτρέπει την απλή, ευέλικτη βαθμονόμηση με το πλεονέκτημα ότι οι βαθμονομημένες μονάδες μπορούν να ενσωματωθούν γρήγορα στις λειτουργικές διεργασίες. Το HygroGen προσφέρει πολυάριθμα εξαιρετικά οφέλη ιδιαίτερα στη φαρμακευτική βιομηχανία. Ελβετικής κατασκευής.


HYGROGEN2 HG2-X - Βαθμονομητής υγρασίας

Η σταθερότητα, οι ελάχιστες θερμικές διαβαθμήσεις και ο γρήγορος χρόνος για αλλαγές του σημείου αναφοράς του HygroGen2 HG2-S αντιγράφονται τώρα σε ένα νέο μέλος της οικογένειας στο HygroGen2-XL, το οποίο μπορεί να υπερηφανεύεται για το μεγάλο θάλαμο βαθμονόμησης των 20 λίτρων (όγκος εργασίας 17 λίτρα) που διαθέτει.

Το HygroGen2 ικανοποιεί τις αυστηρές απαιτήσεις των κανονισμών ποιότητας και συμμόρφωσης με την ικανότητά του να βαθμονομεί τα όργανα στο σύνολο του εύρους λειτουργίας τους και προτιμάται από ολόκληρη τη φαρμακευτική βιομηχανία ως κορυφαίο όργανο στην κατηγορία του αλλά και από τα εργαστήρια βαθμονόμησης υγρασίας ISO17025 σε όλο τον κόσμο. Ελβετικής κατασκευής.


EAXX-SCS - Πρότυπα διαλύματα υγρασίας

Αυτά τα πρότυπα διαλύματα υγρασίας από την ROTRONIC παρέχονται σε συσκευασίες με 5 ερμητικά σφραγισμένες αμπούλες με το ίδιο επίπεδο υγρασίας. Κάθε αμπούλα φέρει ετικέτα με την τιμή της υγρασίας και έναν σειριακό αριθμό. Οι τιμές που χρησιμοποιούνται συχνότερα είναι 35% rH και 80% rH. Αυτά χρησιμοποιούνται για βαθμονομήσεις 2 σημείων. Με την εξαίρεση του προτύπου rH 0% οι αμπούλες περιέχουν ένα ακόρεστο διάλυμα αλατόνερου. Για το πρότυπο 0% χρησιμοποιείται ένα πολύ πορώδες κεραμικό υλικό (a molecular sieve). Σε κάθε σετ παρέχεται πιστοποιητικό SCS (Swiss Calibration Services) που εγγυάται την ιχνηλασιμότητα και την ακρίβεια των προτύπων διαλυμάτων υγρασίας που χρησιμοποιούνται για σκοπούς βαθμονόμησης.

Διατίθενται σετ προτύπων διαλυμάτων υγρασίας για τιμές: 0.5 %RH, 5 %RH, 10 %RH, 11 %RH, 20 %RH, 35 %RH, 50 %RH, 60 %RH, 65 %RH, 75 %RH, 80 %RH, 95 %RH.


HC2-SIMC - Πρότυποι προσομοιωτές υγρασίας / θερμοκρασίας

Προσομοιωτές υγρασίας / θερμοκρασίας με πιστοποιητικό και σταθερές τιμές για επικύρωση συστήματος / οργάνων. Διατίθενται τα μοντέλα: HC2-SIMC-000/0023 (0 %RH και 23 °C), HC2-SIMC-035/0023 (35 %RH και 23 °C), HC2-SIMC-050/0023 (50 %RH και 23 °C), HC2-SIMC-080/0023 (80 %RH και 23 °C). Οι τιμές των προσομοιωτών δεν μπορούν να αλλαχθούνν με το λογισμικό HW4.


Η εταιρεία μας εφαρμόζει την τηλεργασία για το μέρος του προσωπικού μας που η φύση της εργασίας τους το επιτρέπει. Στα γραφεία μας υπάρχει μόνο το απαραίτητο προσωπικό που τηρεί τους κανόνες και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά με τον κορωνοϊό Covid-19. Όλες οι υπηρεσίες μας και οι παραγγελίες σας εκτελούνται κανονικά. Η πιο αποτελεσματική προστασία για όλους μας είναι η υπεύθυνη στάση μας. Μένουμε Ασφαλείς #menoumeasfaleis. Περιορίζουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και ακολουθούμε τις οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών Υγείας. "Χέρια (πλένουμε), Αποστάσεις (κρατάμε), Μάσκες (φοράμε)".