Μέτρηση υγρασίας

Όργανα χειρός - Καταγραφικά αυτόνομα & επεκτάσιμα - Αισθητήρες

Η μακροχρόνια μέτρηση υγρασίας καθώς και η καταγραφή των συνθηκών υγρασίας είναι πολύ σημαντική στη φαρμακευτική βιομηχανία, στην βιομηχανία τροφίμων και την εστίαση, τις διαδικασίες παραγωγής, την αποθήκευση προϊόντων, στα εργαστήρια δοκιμών και σε πολλές άλλες εφαρμογές. Μόλις καταγραφούν, τα δεδομένα μέτρησης της υγρασίας μπορούν να αξιολογηθούν στατιστικά. Αυτό παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν τον άνθρωπο και την ποιότητα του προϊόντος.

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να βρείτε την λύση που ταιριάζει στην περιπτωσή σας.

Όργανα μέτρησης υγρασίας χειρός


HYGROPALM - HP21 Ενδείκτης χειρός ακρίβειας που εμφανίζει τη σχετική υγρασία, τη θερμοκρασία και τη θερμοκρασία του σημείου δρόσου. Εύρος μετρήσεων 0...100 %RH, −10...+60 °C.


HYGROPALM - HP22-A-SET Ευέλικτος ενδείκτης χειρός με δυνατότητα εναλλάξιμων αισθητήρων που δείχνει τη σχετική υγρασία, τη θερμοκρασία και μια ποικιλία υπολογιζόμενων παραμέτρων. Εύρος μετρήσεων 0...100 %RH, −100...+300 °C.


HYGROPALM - HP22-A-SET Σετ ενδείκτη HP22-A με αισθητήρα υγρασίας / θερμοκρασίας HygroClip2 HC2-S και συσκευή βαθμονόμησης του αισθητήρα. Εύρος μετρήσεων 0...100 %RH, −50...+100 °C.


HP22-A Paper Set Σετ για τη μέτρηση της υγρασίας & θερμοκρασίας του χαρτιού που αποθηκεύεται σε στίβες φύλλων ή σε ρολά. Με ενδείκτη, αισθητήρα τύπου λάμας και συσκευή βαθμονόμησης του αισθητήρα. Εύρος μετρήσεων 0...100 %RH, −40...+185 °C.


HM 50 Υγρασιόμετρο με ακίδες που παρέχει ακριβείς υπολογισμούς ποσοστών υγρασίας και μετρήσεις σε υλικά. Εύρος μετρήσεων σε ξύλο 9...90%, σε γύψο 0...15% και σε τούβλα / σκυρόδεμα 0..15%.


HS2 Υγρασιόμετρο για την μέτρηση της υγρασίας εδάφους με ανθεκτικό σχεδιασμό του αισθητήρα που επιτρέπει την διείσδυση του σε σκληρότερα εδάφη, οθόνη LCD, bluetooth και ενσωματομένο GPS.

Καταγραφικά υγρασίας


HL-1D Συμπαγές, χαμηλού κόστους καταγραφικό υγρασίας & θερμοκρασίας με εύρος εφαρμογής 0...100 %RH, −30...+70 °C που συμμορφώνεται με FDA 21 CFR Part 11 / GAMP 5.


HL-20D Καταγραφικό υγρασίας & θερμοκρασίας υψηλής ακρίβειας με εύρος εφαρμογής 0...100 %RH, −10...+60 °C ( ± 0.8% RH, ± 0.2 °C) που συμμορφώνεται με FDA/GAMP.


BL-1D Καταγραφικό βαρομετρικής πίεσης, υγρασίας & θερμοκρασίας με εύρος εφαρμογής 300...1100 hPa, 0...100 %RH, −30...+70 °C που συμμορφώνεται με FDA/GAMP.


HL-RC-B HL-RC-B Ασύρματο καταγραφικό υγρασίας & θερμοκρασίας με δείκτη προστασίας ΙΡ65 και εύρος εφαρμογής 0...100 %RH, −100...+200 °C που συμμορφώνεται με FDA / GAMP 5.


RMS-LOG Καταγραφικό για την Cloud υπηρεσία RMS Rotronic για παρακολούθηση από το internet συνθηκών & συναγερμών, συμμόρφωση με FDA/GAMP. Εύρος μετρήσεων 0...100 %RH, −40...+70 °C.

Καταγραφικά πολλών εισόδων


HygroLog HL-NT2 Καταγραφικό που διαθέτει 1 εισόδο αισθητήρα και μπορεί να επεκταθεί μέσω ενός docking station με 4 επιπλέον αισθητήρες. Εύρος μετρήσεων −100...+200 °C.


HygroLog HL-NT3 Καταγραφικό που διαθέτει 3 εισόδους αισθητήρων και μπορεί να επεκταθεί μέσω ενός docking station με 4 επιπλέον αισθητήρες. Εύρος μετρήσεων −100...+200 °C.


CR310 Καταγραφικό ελεγκτής πολλαπλών χρήσεων, μικρού μεγέθους, με 6 κανάλια γενικής χρήσης (6 AI ή 4 DI/DO - 2 AI), 2 AO, 2 DI/DO για σύνδεση με πλήθος αισθητήρων.


CR800 Καταγραφικό ελεγκτής πολλαπλών χρήσεων, με πολλές εισόδους/εξόδους (6 AI, 2 AO, 4 DI/DO) για σύνδεση με πλήθος αισθητήρων.


CR1000 Καταγραφικό ελεγκτής πολλαπλών χρήσεων, με μεγάλο αριθμό εισόδων/εξόδων (16 AI, 3 AO, 8 DI/DO) για σύνδεση με πλήθος αισθητήρων.

Αισθητήρες υγρασίας


HC2A-S Αισθητήρας της σειράς HygroClip2 Advanced. Μετράει την υγρασία και τη θερμοκρασία και υπολογίζει το σημείο δρόσου. Εύρος μετρήσεων 0...100 %RH, −50...+100 °C.


HC2-P05 Aισθητήρας υγρασίας & θερμοκρασίας ράβδου διείσδυσης κατάλληλος για μέτρηση σε χύδην μη κοκκώδη υλικά. Εύρος μετρήσεων 0...100 %RH, −40...+85 °C.


Web probe Aισθητήρας για τη μέτρηση υγρασίας & θερμοκρασίας στις βιομηχανίες χαρτιού και εκτύπωσης, κλωστοϋφαντουργίας. Εύρος μετρήσεων 0...100 %RH, −40...+85 °C.


HC2-HS28 Τύπου λάμας (Sword Probe) για τη μέτρηση υγρασίας & θερμοκρασίας του χαρτιού που αποθηκεύεται σε στίβες φύλλων ή σε ρολά. Εύρος μετρήσεων 0...100 %RH, −40...+85 °C.


HC2-IS25 Μη προεξέχοντες αισθητήρες υγρασίας & θερμοκρασίας για τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες (flush mount). Εύρος μετρήσεων 0...99 %RH, −40...+85 °C.


HC2-IEXXX-M Aισθητήρας υγρασίας & θερμοκρασίας από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε αγωγούς και δοχεία υπό πίεση ως 100 bar. Εύρος μετρήσεων 0...100 %RH, −100...+200 °C.


237-L Aισθητήρας που μέτρα την υγρασία φύλλου φυτών υπολογίζοντας το ποσοστό του χρόνου που μία επιφάνεια φύλλου είναι υγρή, έναντι του χρόνου που είναι ξηρή (στεγνή). Μιμείται τα χαρακτηριστικά ενός φύλλου.


CS506 Aισθητήρας υγρασίας καυσίμης ύλης που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της υγρασίας καύσιμης ύλης των δασών και της επικινδυνότητας εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Κατάλογοι εταιρειών με σχετικά προϊόντα


Η εταιρεία Rotronic διαθέτει προϊόντα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας, της υγρασίας, του CO2, του σημείου δρόσου και της διαφορικής πίεσης. Περιλαμβάνει όργανα χειρός, πομπούς, εργαστηριακές λύσεις, καθώς και καταγραφικά δεδομένων και συστήματα παρακολούθησης.


Η εταιρεία Kimo διαθέτει λύσεις στον τομέα των φορητών και σταθερών συσκευών μέτρησης, παρέχει ένα ευρύ φάσμα λύσεων μέτρησης της θερμοκρασίας, υγρασίας, πίεσης, ταχύτητας αέρα, ροής αέρα, ανάλυσης αερίων, ποιότητας αέρα, ηχητικής στάθμης και άλλων παραμέτρων.


Η Campbell Scientific, κατασκευάζει καταγραφικά, συστήματα συλλογής δεδομένων, αισθητήρες καθώς και προϊόντα για τη μέτρηση και τον έλεγχο που χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο στον τομέα της έρευνας και της βιομηχανίας.

Καλέστε μας, να βρούμε μαζί την λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σας.


Η εταιρεία μας εφαρμόζει την τηλεργασία για το μέρος του προσωπικού μας που η φύση της εργασίας τους το επιτρέπει. Στα γραφεία μας υπάρχει μόνο το απαραίτητο προσωπικό που τηρεί τους κανόνες και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά με τον κορωνοϊό Covid-19. Όλες οι υπηρεσίες μας και οι παραγγελίες σας εκτελούνται κανονικά. Η πιο αποτελεσματική προστασία για όλους μας είναι η υπεύθυνη στάση μας. Μένουμε Ασφαλείς #menoumeasfaleis. Περιορίζουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και ακολουθούμε τις οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών Υγείας. "Χέρια (πλένουμε), Αποστάσεις (κρατάμε), Μάσκες (φοράμε)".