Μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας και PQ

Καταγραφικά ενέργειας - Αναλυτές ενέργειας - Μετασχηματιστές ρεύματος

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να βρείτε την λύση που ταιριάζει στην περιπτωσή σας.

Καταγραφικά / Αναλυτές ενέργειας AC


EG4115 Χαμηλού κόστους καταγραφικό ηλεκτρικής ενέργειας, web enabled, με 15 κανάλια μέτρησης ηλεκτρικών φορτίων που καταγράφει V, A, W, Wh, Hz, VA, VAr, THD, deg για κάθε κανάλι μέτρησης.


EG4130 Καταγραφικό ηλεκτρικής ενέργειας, web enabled, με 30 κανάλια μέτρησης ηλεκτρικών φορτίων που καταγράφει V, A, W, Wh, Hz, VA, VAr, THD, deg για κάθε κανάλι μέτρησης.


ATTO D4 Μορφοτροπέας - αναλυτής ενέργειας AC, μετράει πάνω από 60 παραμέτρους με ακρίβεια κλάσης 1 στην ενεργό ενέργεια και κλάσης 2 για την άεργο ενέργεια (EN62053-21).


FEMTO D4 Μορφοτροπέας - αναλυτής ενέργειας AC με οθόνη LCD, μετράει πάνω από 60 παραμέτρους με ακρίβεια κλάσης 1 στην ενεργό ενέργεια και κλάσης 2 για την άεργο ενέργεια (EN62053-21).


Kilo Net 96 Αναλυτής ενέργειας & Διαχειριστής δεδομένων AC με οθόνη LCD και ενσωματωμένο Web Server, μετράει πάνω από 60 παραμέτρους με υψηλή κλάση ακρίβειας 0.5 S για την ενεργό ενέργεια σύμφωνα με το ΕΝ 62053-22 και μέτρηση μεμονωμένων αρμονικών έως 51° βαθμού.

Καταγραφικά / Αναλυτές ενέργειας DC


ATTO D4 DC Μορφοτροπέας - αναλυτής ενέργειας DC, μετράει τάση, ρεύμα, ισχύ και ενέργεια, max και min τάση, max και min ρεύμα, μέση τιμή ρεύματος (avg), κατάλληλος για συστήματα φωτοβολταϊκών ή συστοιχιών μπαταριών.


FEMTO D4 DC Μορφοτροπέας - αναλυτής ενέργειας DC με οθόνη LCD, μετράει τάση, ρεύμα, ισχύ και ενέργεια, max και min τάση, max και min ρεύμα, μέση τιμή ρεύματος (avg), κατάλληλος για συστήματα φωτοβολταϊκών ή συστοιχιών μπαταριών.

Φορητά καταγραφικά ενέργειας AC


Giga Box net Web Φορητός Μετρητής / Αναλυτής Ενέργειας & Ποιότητας AC, επεκτάσιμος μέσω RS485, για την προσωρινή παρακολούθηση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατάλογοι εταιρειών με σχετικά προϊόντα


Μετεωρολογικοί σταθμοί, καταγραφικά, αισθητήρες, καταγραφικά θερμοκρασίας (εσωτερικών & εξωτερικών χώρων, υδάτων, ψυχρής αλυσίδας), καταγραφικά ενέργειας, υδρολογικές μετρήσεις.


Συστήματα και συσκευές μέτρησης / διαχείρισης ενέργειας. Αναλυτές ενέργειας & ποιότητας ισχύος. Μέτρηση παραμέτρων AC & DC.

Καλέστε μας, να βρούμε μαζί την λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σας.