ΠΡΟΪΟΝΤΑ Evikon MCI

αισθητήρες, εκπομποί, καταγραφικά, μετρητές τοξικών και εκρηκτικών αερίων

Evikon MCI OÜ

Η Evikon MCI Ltd αναπτύσσει, κατασκευάζει και εμπορεύεται ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης που φέρουν αισθητήρια για βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές αυτοματισμού κτιρίων. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1991 και η έδρα της βρίσκεται στο Tartu Science Park της Εσθονίας.

Η Evikon MCI διαθέτει ένα ευρύ φάσμα συσκευών (αισθητήρες, εκπομπούς με αναλογικές και ψηφιακές εξόδους, καταγραφικά δεδομένων, βιομηχανικούς μετρητές και ελεγκτές) για τη μέτρηση ή τον έλεγχο των κύριων μεταβλητών διεργασιών και συνθηκών περιβάλλοντος όπως η θερμοκρασία, η πίεση, η υγρασία, η στάθμη, τα τοξικά και εκρηκτικά αέρια.

Η εταιρεία μας διαθέτει τα προϊόντα της Evikon MC στην Ελλάδα

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις της εταιρείας Evikon MCI που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Evikon MCI και τον πλήρη κατάλογο προϊόντων της επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Evikon MCI.

Τύποι Ανιχνευτών

Οι ανιχνευτές αερίων, για τα τοξικά και εκρηκτικά αέρια, ανάλογα με το αέριο χρησιμοποιούν διάφορους αισθητήρες (ή ηλεκτροχημικούς ή καταλυτικούς Pellistors ή ημιαγωγών ή Nondispersive infrared - NDIR ή Photo Ionization Detector - PID).

Επίσης διατίθενται τύποι ανιχνευτών με διάφορα χαρακτηριστικά όπως εξόδους (αναλογικές 0-10 V / 4-20 mA, ρελέ, RS485 Modbus RTU), οπτικό ή/και ακουστικό συναγερμό, δυνατότητα ανίχνευσης δύο αερίων με τον ίδιο ανιχνευτή, υλικό περιβλήματος (ABS, AI), βαθμό στεγανότητας (IP66, IP65, IP20), με ενσωματωμένη οθόνη ένδειξης LCD, με πιστοποίηση ATEX Zones 2 και 22, με κομβίο αυτοελέγχου (Self test button), με δυνατότητα για απομακρυσμένο αισθητήριο κλπ.

Τύποι Ανιχνευτών: E2608 (Ανιχνευτής - Εκπομπός), E2610 (Ανιχνευτής), E2611 (Ανιχνευτής - Εκπομπός), E2613 (Ανιχνευτής), E2615 (Εκπομπός), E2618 (Εκπομπός), E2630 (Ανιχνευτής), E2632 (Ανιχνευτής), E2638 (Ανιχνευτής - Εκπομπός), E2648 (Ανιχνευτής - Εκπομπός), E2658 (Ανιχνευτής - Εκπομπός ATEX), E2660 (Εκπομπός).

Λεπτομέρειες

Αισθητήρες για τοξικά & εκρηκτικά αέρια

Διατίθενται ανιχνευτές για Αιθανόλη (Ethanol C2H5OH), Αιθυλένιο (Ethylene C2H4), Αιθυλενοξείδιο (Ethylene oxide C2H4O), Ακετυλένιο (Acetylene C2H2), Αλογονάνθρακες / Ψυκτικά μέσα (Halocarbon Refrigerants CFC/HFC/HFO), Αμμωνία (Ammonia NH3), Βουτάνιο (Butane C4H10), Διοξείδιο του άνθρακα (Carbon dioxide CO2), Διοξείδιο του αζώτου (Nitrogen dioxide NO2), Διοξείδιο του θείου (Sulfur dioxide SO2), Εξαφθοριούχο θείο (Sulfur hexafluoride SF6), Μεθάνιο (Methane CH4), Μονοξείδιο του άνθρακα (Carbon monoxide CO), Όζον (Ozone O3), Οξείδιο του αζώτου (Nitric oxide NO), Οξυγόνο (Oxygen O2), Προπάνιο (Propane C3H8), Πτητικές οργανικές ενώσεις (Volatile Organic Compounds VOC), Σουλφίδιο του υδρογόνου (Hydrogen sulfide H2S), Υδρογόνο (Hydrogen H2), Χλώριο (Chlorine Cl2).

Για ανιχνευτές ψυκτικών μέσων (refrigerants) R-12, R-123, R-125, R-134a, R-143, R-22, R-404a, R-407c, R-410a, R-32, R-1234yf, R-1234ze(E) κλπ. επιλέξτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για Αλογονάνθρακες (CFC/HFC/HFO). Για ανιχνευτές υγραερίου (Liquefied petroleum gas - LPG) επιλέξτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για Βουτάνιο (C4H10) ή το Προπάνιο (C3H8) ανάλογα την σύνθεση του LPG μίγματος.

Για κάθε αέριο διατίθενται διάφοροι τύποι ανιχνευτών.

Λεπτομέρειες

Εφαρμογές

Η τυπική χρήση των ανιχνευτών, γιά τοξικά ή/και εκρηκτικά αέρια, είναι σε εφαρμογές όπως στην ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων σε δημόσιους χώρους (ξενοδοχεία, σχολεία και νηπιαγωγεία, νοσοκομεία, βιβλιοθήκες και μουσεία, εμπορικά κέντρα, γραφεία, εσωτερικούς χώρους στάθμευσης, κέντρα εξυπηρέτησης οχημάτων κ.α), στον κλιματισμό και την ψύξη (ψυκτικές εγκαταστάσεις, παγοδρόμια, καταστήματα τροφίμων, βιομηχανική ψύξη, ξενοδοχεία κ.α.), στη γεωργία και τις υδατοκαλλιέργειες (φάρμες πουλερικών και βοοειδών, ωρίμανση φρούτων, αποθήκευση φρούτων, θερμοκήπια κ.α), στα λεβητοστάσια, σε αίθουσες φόρτισης μπαταριών (data centers, τηλεπικοινωνίες, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κ.α), στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, στη μεταλλουργία, στη χημική και φαρμακευτική βιομηχανία, στη βιομηχανία πολυμερών, στην επεξεργασία και την παροχή νερού, κλπ.

Λεπτομέρειες

Επιλέγω Evikon για άμεση ανίχνευση τοξικών και εκρηκτικών αερίων


Η εταιρεία μας εφαρμόζει την τηλεργασία για το μέρος του προσωπικού μας που η φύση της εργασίας τους το επιτρέπει. Στα γραφεία μας υπάρχει μόνο το απαραίτητο προσωπικό που τηρεί τους κανόνες και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά με τον κορωνοϊό Covid-19. Όλες οι υπηρεσίες μας και οι παραγγελίες σας εκτελούνται κανονικά. Η πιο αποτελεσματική προστασία για όλους μας είναι η υπεύθυνη στάση μας. Μένουμε Ασφαλείς #menoumeasfaleis. Περιορίζουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και ακολουθούμε τις οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών Υγείας. "Χέρια (πλένουμε), Αποστάσεις (κρατάμε), Μάσκες (φοράμε)".