ΠΡΟΪΟΝΤΑ Mencke & Tegtmeyer

Aισθητήρες ηλιακής ακτινοβολίας πυριτίου, θερμοκρασίας περιβάλλοντος και επιφάνειας για φωτοβολταϊκά

Ingenieurburo Mencke & Tegtmeyer GmbH

Η εταιρεία Ingenieurburo Mencke & Tegtmeyer ιδρύθηκε το 1993 και άλλαξε εταιρική μορφή σε GmbH το 2008. Από την αρχή ασχολήθηκε με τη βελτίωση και την ποιότητα των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Οι στιβαροί και ακριβείς βαθμονομημένοι αισθητήρες ακτινοβολίας πυριτίου Si της χρησιμοποιούνται από κορυφαίους κατασκευαστές συστημάτων παρακολούθησης φωτοβολταϊκών και μετατροπέων. Επίσης συμπλήρωσε τις σειρές αισθητήρων της με τον δικό της αισθητήρα θερμοκρασίας για τη φωτοβολταϊκή μονάδα και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Οι αισθητήρες ηλιακής ακτινοβολίας πυριτίου (αισθητήρες Si) προσφέρουν μια οικονομική αλλά στιβαρή και αξιόπιστη λύση για τα ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα. Ο σχεδιασμός της κυψέλης του αισθητήρα, ο οποίος αντιστοιχεί με εκείνον της φωτοβολταϊκής μονάδας, κάνει τους αισθητήρες αυτούς ιδανικούς ως αισθητήρες αναφοράς για την παρακολούθηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Κατασκευάζει διάφορους τύπους αισθητήρων Si (πυριτίου) από το 1994.

Η εταιρεία μας διαθέτει τα προϊόντα της Mencke & Tegtmeyer στην Ελλάδα

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις της εταιρείας Ingenieurburo Mencke & Tegtmeyer GmbH που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Mencke & Tegtmeyer και τον πλήρη κατάλογο προϊόντων της επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Mencke & Tegtmeyer.

Aισθητήρες ηλιακής ακτινοβολίας πυριτίου Si

Si Sensor - Aισθητήρας πυριτίου

Ο σχεδιασμός της κυψέλης του αισθητήρα, ο οποίος αντιστοιχεί σε αυτόν ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου, καθιστά τους αισθητήρες αυτούς ιδανικούς ως αισθητήρες αναφοράς για την παρακολούθηση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η φασματική ευαισθησία, η οποία αντιστοιχεί σε εκείνη των φωτοβολταϊκών μονάδων, και ο πολύ παρόμοιος τροποποιητής της γωνίας πρόσκρουσης, επιτρέπουν την ακριβή ανάλυση των φωτοβολταϊκών αποδόσεων με τη χρήση των τιμών μέτρησης από τον αισθητήρα.

Οι αισθητήρες Si διαθέτουν: Συνεπή κλίμακα μέτρησης της ηλιακής ακτινοβολίας από 0...1500 W/m2. Συνεπή κλίμακα μέτρησης της εσωτερικής θερμοκρασίας της κυψέλης του αισθητήρα από -40...+90 °C. Βελτιωμένη αβεβαιότητα μέτρησης της εσωτερικής θερμοκρασίας της κυψέλης του αισθητήρα.

Διατίθεται μια μεγάλη γκάμα μοντέλων με έξοδο σήματος μέτρησης αναλογικό ή ψηφιακό (0...1.4 V ή 0...10 V ή 4...20 mA ή ca. 80 mV σε 1400 W/m ή CAN ή RS485) και με ή χωρίς αντιστάθμιση θερμοκρασίας.


Pricise Si Sensor - Aισθητήρας πυριτίου ακρίβειας

Οι αισθητήρες Si ακρίβειας είναι η καλύτερη επιλογή για εφαρμογές που απαιτούν υψηλό βαθμό ακρίβειας (φωτοβολταϊκά συστήματα μεγάλης κλίμακας, εγγύηση του PR συστήματος, R&D) και διαθέτουν τη φιλοσοφία σχεδιασμού της σειράς Si Sensor.

Κάθε αισθητήρας παραδίδεται είτε με τυπική βαθμονόμηση ISE, με βαθμονόμηση ακριβείας ISE είτε με πιστοποιητικό DAkkS.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σήμα εξόδου ακτινοβολίας (G) ca. 80 mV σε 1400 W/m2. Σήμα εξόδου θερμοκρασίας (T) Pt100 ή Pt1000, Class A. Συντελεστής θερμοκρασίας Shunt 5 ppm. Σταθερότητα Shunt 0.005% (1000 h; +70°C; 0.75*Pn 90 min / 30 min). Σφάλμα βαθμονόμησης στο STC και το ορθογώνιο Φως 2.5% για την τυπική βαθμονόμηση ISE και 2.0% για την βαθμονόμηση ακριβείας ISE.


Si Sensor with spectral Filter - Aισθητήρας πυριτίου με φασματικό φίλτρο

Για την παρακολούθηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων άμορφου πυριτίου διατίθενται αισθητήρες ηλιακής ακτινοβολίας πυριτίου (όλα τα μοντέλα των Si Sensor) ως φασματικά προσαρμοσμένοι αισθητήρες αναφοράς. Όπως και τα τυποποιημένα μοντέλα Si Sensor, αυτοί οι ειδικά προσαρμοσμένοι αισθητήρες είναι εξοπλισμένοι με ένα μονοκρυσταλλικό (mSi) στοιχείο κυψέλης ως στοιχείο αισθητήρα. Προκειμένου να αντισταθμιστούν οι σημαντικές διαφορές στη φασματική ευαισθησία μεταξύ του υλικού mSi και aSi, οι προσαρμοσμένοι αισθητήρες είναι ενθυλακωμένοι σε ειδικό γυάλινο φίλτρο. Αυτό το σύνθετο υλικό είναι σε θέση να επιτύχει τη φασματική ευαισθησία του υλικού aSi σε εξαιρετικό βαθμό.

Αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα έναν εξαιρετικό συνδυασμό των πλεονεκτημάτων του υλικού mSi (πολύ καλή γραμμικότητα και σταθερότητα) με τη φασματική συμπεριφορά των φωτοβολταϊκών μονάδων aSi, προσφέροντας βέλτιστα προσαρμοσμένους αισθητήρες αναφοράς για την παρακολούθηση φωτοβολταϊκών συστημάτων τεχνολογίας άμορφου πυριτίου (aSi).

Διατίθεται μια μεγάλη γκάμα μοντέλων με έξοδο σήματος μέτρησης αναλογικό ή ψηφιακό (0...1.4 V ή 0...10 V ή 4...20 mA ή ca. 80 mV σε 1400 W/m ή CAN ή RS485) και με ή χωρίς αντιστάθμιση θερμοκρασίας.


Aισθητήρες Θερμοκρασίας επιφάνειας

Module Temperature - Aισθητήρας Θερμοκρασίας φωτοβολταϊκού πάνελ

Διατίθενται οικονομικοί αισθητήρες θερμοκρασίας επιφάνειας για γενικές εφαρμογές καθώς και για φωτοβολταϊκά πάνελ. Αυτός ο αισθητήρας θερμοκρασίας φωτοβολταϊκού πάνελ είναι διαθέσιμος με πολλά διαφορετικά σήματα εξόδου (Pt100 ή Pt1000 ή 0...10 V ή 4...20 mA ή RS485).


Η εταιρεία μας εφαρμόζει την τηλεργασία για το μέρος του προσωπικού μας που η φύση της εργασίας τους το επιτρέπει. Στα γραφεία μας υπάρχει μόνο το απαραίτητο προσωπικό που τηρεί τους κανόνες και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά με τον κορωνοϊό Covid-19. Όλες οι υπηρεσίες μας και οι παραγγελίες σας εκτελούνται κανονικά. Η πιο αποτελεσματική προστασία για όλους μας είναι η υπεύθυνη στάση μας. Μένουμε Ασφαλείς #menoumeasfaleis. Περιορίζουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και ακολουθούμε τις οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών Υγείας. "Χέρια (πλένουμε), Αποστάσεις (κρατάμε), Μάσκες (φοράμε)".