Μετρολογία - Διακρίβωση

Διαθέτουμε συσκευές διακρίβωσης - βαθμονόμησης και όργανα ακρίβειας για τον κλάδο της μετρολογίας

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ

Η Μετρολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις μετρήσεις, τα όργανα μέτρησης, την αξιοπιστία των οργάνων και των μετρήσεων, τις μονάδες μέτρησης και γενικότερα με ότι αφορά στον ακριβή και αποδεκτό προσδιορισμό των τιμών των μεγεθών που προσδιορίζουν τις ιδιότητες των σωμάτων ή των συστημάτων. Οι αρχές της βρίσκουν εφαρμογή σε όλες τις επιστήμες που χρησιμοποιούν τη μέτρηση αλλά και σε τομείς της καθημερινής ζωής, στις συναλλαγές, στη βιομηχανία, στην ασφάλεια, στην υγεία, στον έλεγχο ποιότητας κ.ά.

Ορισμός Μετρολογίας από Wikipedia.org

Η επιστήμη και η βιομηχανία δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς τις μετρήσεις. Κάθε δευτερόλεπτο στον κόσμο πραγματοποιούνται δισεκατομμύρια μετρήσεις τα αποτελέσματα των οποίων χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας και του απαραίτητου τεχνικού επιπέδου των παραγόμενων προϊόντων. Πρακτικά δεν υπάρχει πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας στο οποίο να μην χρησιμοποιούνται εντατικά οι μετρήσεις, οι δοκιμές και οι έλεγχοι. Γίνεται επομένως ολοφάνερη η τεράστια κοινωνική σημασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. [1]

Από τα παραπάνω είναι προφανές η τεράστια σημασία που έχει η μετρολογία καθώς και η διακρίβωση - βαθμονόμηση στην ποϊότητα της καθημερινής μας ζωής.

Διακρίβωση ενός οργάνου μέτρησης είναι η μέθοδος με την οποία προσδιορίζουμε την ικανότητά του να μετράει σωστά. Αυτό συνήθως γίνεται συγκρίνοντας τις μετρήσεις του με αυτές ενός οργάνου μεγαλύτερης ακρίβειας ή χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο αναφοράς οι ιδιότητες του οποίου έχουν προσδιοριστεί με ακρίβεια.

Βαθμονόμηση ενός οργάνου είναι η ρύθμιση της κλίμακάς του έτσι ώστε αυτό να έχει σωστή ένδειξη. Κάποιες φορές ένα όργανο απαιτείται να επαναβαθμονομηθεί ως αποτέλεσμα της διακρίβωσης που του έγινε εφόσον διαπιστωθεί σημαντική απόκλιση των μετρήσεών του. Σε κάθε περίπτωση ένα όργανο πρέπει να διακριβώνεται εκ νέου μετά τη βαθμονόμησή του.

Αποκλειστική διάθεση όλων των προϊόντων της Isotech στην Ελληνική αγορά

Isotech η κορυφαία εταιρεία εξοπλισμού βαθμονομήσεων / μετρολογίας

Η εταιρία Isotech πάντα προσπαθούσε να προβλέψει και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πελατών της που ασχολούνται με την διενέργεια μετρήσεων. Οι ανάγκες αυτές είναι συχνά ταυτόσημες με τις δικές της, δεδομένου ότι δεν είναι μόνο κατασκευαστής οργάνων, αλλά και μια πλήρους κλίμακας διαπιστευμένο εργαστήριο διακρίβωσης σε όλα τα επίπεδα. Η Isotech χρησιμοποιεί ότι κατασκευάζει και σχεδιάζει συσκευές εμπνευσμένες από τις δικές της ανάγκες.

Η Isotech έχει λύσεις για όλες τις ανάγκες βαθμονόμησης, από αυτές των Εθνικών Εργαστηρίων διατήρησης Εθνικών Προτύπων έως του μηχανικού της βιομηχανίας για την βαθμονόμηση αισθητήρων στο χώρο της παραγωγής. Η Isotech είναι πραγματικά η πηγή λύσεων για τον επαγγελματία της διακρίβωσης - βαθμονόμησης.

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα διακρίβωσης - βαθμονόμησης της εταιρίας Isotech που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε ανά κατηγορία εφαρμογής αυτών. Για πληροφορίες σχετικά με την Isotech και τα προϊόντα αυτής επισκεφθείτε την στοσελίδα μας με τον κατάλογο προϊόντων Isotech.

ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Κυψέλες Καθαρών Υλικών ITS-90
 • Φούρνοι μετρολογίας και συσκευές για την υλοποίηση του ITS-90
 • Πρότυπα Θερμόμετρα
 • Θερμόμετρα αντίστασης λευκόχρυσου
 • Θερμοζεύγη ευγενών μετάλλων
   Δείτε τα προϊόντα 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Εξοπλισμός για Εργαστήρια Θερμοκρασίας με εύρος από -200° C έως 1.300° C
 • Διακρίβωση σε χαμηλές θερμοκρασίες
 • Λουτρά συγκριτικής διακρίβωσης
 • Φούρνοι διακρίβωσης Θερμοζευγών
 • Θερμόμετρα Αντίστασης και Θερμοζεύγη
   Δείτε τα προϊόντα 

ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 • Φορητοί φούρνοι διακρίβωσης με ξηρά ισοθερμικά μπλοκ
 • Λουτρά διακρίβωσης θερμοκρασίας και βαθμονομητές με εύρος από -45° C έως 1.200° C
 • Κρυογονικός φούρνος ξηρού τύπου
 • Θερμόμετρα αναφοράς
 • Προσομοιωτές Θερμοκρασίας
   Δείτε τα προϊόντα 

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

 • Όργανα υψηλής ακρίβειας ενός ή πολλαπλών καναλιών για θερμόμετρα αντίστασης και Θερμοζεύγη
 • Μέτρηση επιφανειακής θερμοκρασίας
 • Παρελκόμενα
   Δείτε τα προϊόντα 

ΓΕΦΥΡΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΙΑΣ

 • Γέφυρες θερμομετρίας για Πρωτεύοντα και Δευτερεύοντα Εργαστήρια Θερμοκρασίας με ακρίβεια <20ppb
 • Βαθμονομητής γέφυρας μετρολογίας
 • MICROK
 • Πρότυπες αντιστάσεις
   Δείτε τα προϊόντα 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

 • Πηγές μέλανος σώματος γενικής χρήσης
 • Εργαστηριακές πηγές μέλανος σώματος υψηλής ανακλαστικότητας
 • Κυψέλες καθαρών υλικών για την υλοποίηση του ITS-90 για μέλανα σώματα
   Δείτε τα προϊόντα 

Τα κορυφαία στον κόσμο Εθνικά Ινστιτούτα Μετρολογίας επιλέγουν Isotech. Εσείς ;